Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 2

Datë

08.10.2013

Emërtimi

Për një ndryshim në Vendimin Nr.2, dt.29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të Territorit

Statusi

Në fuqi

Vendimi nr 2 KKT dt 08.10.2013

Dokumente

Harta

Relacion