Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 1

Datë

18.10.2013

Emërtimi

Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetar

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendimi nr 1 KKT dt 08.10.2013

Harta