Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 6

Datë

18.10.2013

Emërtimi

Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të Territorit

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.6 dt.18.10.2013

Rregullore për organizimin dhe funksionimin e KKT