Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 21

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Rrogozhinë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 21 KKT dt 04.07.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor