Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 14

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 14 KKT dt 04.07.2013

Harta e infrastrukturës rrugore

Harta e përdorimit të tokës

Rregullorja vendore