Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 13

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Mbi aplikimin e Instrumentit, referoju VKM 408, neni 45

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Ishëm , Qarku Durrës 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 13 KKT dt 04.07.2013

Harta e rrjetit rrugor

Harta e përdorimit të tokës