Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 38

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Shëngjin , Qarku Lezhë 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 38 KKT dt 10.05.2013