Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 27

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e planit të përdorimit të tokës Bashkia Durrës 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 27 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor