Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 26

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Vaqarr , Qarku Tiranë 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 26 KKT dt 10.05.2013