Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 24

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Mamurras , Qarku Lezhë 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 24 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor