Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 23

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Mbi aplikimin e Instrumentit, referoju VKM 408, neni 45

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Paskuqan , Qarku Tiranë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 23 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor