Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.19

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Petrelë , Qarku Tiranë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 19 KKT dt 10.05.2013