Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr. 17

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

I shfuqizuar 

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor Komuna Kashar , Qarku Tiranë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 17 KKT dt 10.05.2013

1.Harta e përdorimit të tokës

2.Harta e Kufirit Administrativ e Komunës Kashar

3.Harta e rrjetit Rrugor

4.Harta e Studimit të Zonës Perëndimore të Tiranës, Komuna Kashar, zona e banimit 235.5 ha

Relacioni i Politikës së Zhvillimit të Territorit i Komunës Kashar

Rregullore Vendore e Planifikimit e Komunës Kashar