Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr. 16
Datë

10-05-2013

Kategori
Statusi

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Ndërvendor , Bashkia Fier dhe Komuna Qendër , Qarku Fier

Bashkëngjitje


Vendimi nr 16 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor