Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr. 1
Datë

15-02-2013

Kategori
Statusi

I shfuqizuar

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Tiranë
Bashkëngjitje

Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor