Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 3

Datë

18.10.2013

Emërtimi

Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të vecantë të kurorës së Tiranës

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.3 dt.18.10.2013

Harta