Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 2

Datë

18.10.2013

Emërtimi

Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike Tiranë - Durrës

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.2 dt.18.10.2013