Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 1

Datë

18.10.2013

Emërtimi

Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm Kombëtar

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.1 dt.18.10.2013