Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 6

Datë

17.02.2016

Emërtimi

Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Zëvendësimi i rrjetit TM 35/6 Kv i N/Stacionit të karbitit", Bashkia Tiranë

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr 6 KKT dt 17.02.2016