Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 4

Datë

07.03.2016

Emërtimi

Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit për objektin :"Ndërtimi dhe rikonstruksioni i zyrave të adminitratës së (OSHEE) sh.a", në Bulevardin "Gjergj Fishta", Bashkia Tiranë, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2 dt.01.04.2015

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.4 KKT dt 07.03.2016