Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numër

Nr. 1

Datë

29.04.2016

Emërtimi

Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin "Kompleksi i ri i Stadiumit Kombëtar, Tiranë"

Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.1 KKT dt 29.04.2016

Harta Vendim nr.1 KKT dt.29.04.2016