Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr. 1
Datë07.06.2016
EmërtimiVendim Nr. 1, datë 07.06.2016 "Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i Hidrocentralit "Shpella Poshtë 2".
Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.1 KKT dt 07.06.2016

Harta e vendimit nr.1 KKT dt 07.06.2016