Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
NumërNr. 3
Datë28.07.2016
EmërtimiVendim Nr. 3, datë 28.07.2016 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 1", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e Madhe
Statusi

Në fuqi

Dokumente

Vendim nr.3 KKT dt 28.07.2016