Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 29.12.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia ElbasanDt. 29.12.2016 Vendim nr.2 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia KuçovëDt. 29.12.2016 Vendim nr.3 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia BeratDt. 29.12.2016 Vendim nr.4 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia LushnjeDt. 29.12.2016 Vendim nr.5 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia FierDt. 28.07.2016 Vendim nr. 3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 1", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e MadheDt. 28.07.2016 Vendim nr. 4 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 2", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e MadheDt. 28.07.2016 Vendim nr. 5 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Centrali Elektrik Fotovoltaik "Malësia Solar 3", me vendndodhje në Lohje të Poshtëme, Bashkia Malësia e MadheDt. 28.07.2016 Vendim Nr.10 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Resort Turistik", me vendndodhje në Gjirin e Lalzit, Bashkia DurrësDt. 14.06.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm KombëtarDt. 14.06.2016 Vendim nr.2 Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Brezin BregdetarDt. 14.06.2016 Vendim nr.3 Për miratimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për Zonën Ekonomike Tiranë-DurrësDt. 07.06.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: Ndërtimi i Hidrocentralit "Shpella Poshtë 2"Dt. 07.06.2016 Vendim nr.2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i hidrocentarlit "Prellë", në ish-komunën Rukaj, Bashkia MatDt. 07.06.2016 Vendim nr.6 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rindërtimi i banesës ku u ngrit flamuri i ish-Republikës së KorçësDt. 07.06.2016 Vendim nr.15 Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1,datë 30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPVDt. 07.06.2016 Vendim nr.16 Për një ndryshim në Vendimi Nr. 9, datë 17.02.2016 "Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga autoritetet vendore te zhvillimit të territoritDt. 07.06.2016 Vendim nr.17 Për shqyrtimin e kërkesave për Leje Zhvilimi dhe Ndërtimi brenda Zonave të Rendësisë KombëtareDt. 29.04.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin "Kompleksi i ri i Stadiumit Kombëtar, Tiranë"Dt. 25.04.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rishikimi i projektit të zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të VlorësDt. 07.04.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"Dt. 07.04.2016 Vendim nr.2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Zhvillimit Urban"Dt. 07.04.2016 Vendim nr.5 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Ndërtimi i Hidrocentraleve "Kasollet e Selcës", me vendndodhje në fshatin Selcë, Njësia Administrative Gorë, Bashkia Maliq, Qarku Korçë"Dt. 07.03.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Kapanon industrial për aktivitet prodhimi 1 dhe 2 Kate " me vendndodhje në autostradën Tiranë-Durrës, km5, Kashar, Bashkia TiranëDt. 07.03.2016 Vendim nr.3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:" Mjedise shtesë të aktivitetit industrial për prodhimin e lëndëve plasëse për përdorim civil", me vednndodhje neë Kakavijë, Bashkia Dropull, Qarku GjirokastërDt. 07.03.2016 Vendim nr.4 Për rishikimin e kushteve të Lejes së Ndërtimit për objektin :"Ndërtimi dhe rikonstruksioni i zyrave të adminitratës së (OSHEE) sh.a", në Bulevardin "Gjergj Fishta",Bashkia Tiranë, miratuar në KKT me Vendim Nr. 2 dt.01.04.2015Dt. 07.03.2016 Vendim nr.5 Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 1, dt.30.07.15 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e Kërkeave për Leje Ndërtimi deri në miratim të PPV-veDt. 17.02.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Rikonstruksion i godinës së ish-hetel Drini dhe ish hotel - Vollgës", Bashkia TiranëDt. 17.02.2016 Vendim nr.2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Korpusi avokatia", me vendndodhje në rrugën "Ana Komnea", Bashkia TiranëDt. 17.02.2016 Vendim nr.3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Ndërtim i pikës së kalimit të perbashkët Morinë - Vërmicë", Bashkia KukësDt. 17.02.2016 Vendim nr.6 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Zëvendësimi i rrjetit TM 35/6 Kv i N/Stacionit të karbitit", Bashkia TiranëDt. 17.02.2016 Vendim nr.7 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit "Vodafonë Albania", sh.a. nëpërmjet shtimit të antenave për 3 stacione bazëDt. 17.02.2016 Vendim nr.8 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Zgjerimi i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit '"Telekom Albania", sh.a nëpërmjet shtimit të antenave për 4 stacione bazë"Dt. 17.02.2016 Vendim nr.9 Për zbatimin e Planeve të Përgjithëshme Vendore nga Autoritetet Vendore të Zhvillimit të TerritoritDt. 12.02.2016 Vendim nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Këndi i lojrave për femijë, Projekti Pilot 4, në kuadër të rehabilitimit të Parkut të Liqenit, Bashkia Tiranë"Dt. 12.02.2016 Vendim nr.2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Ndërtimi, Rikonstruksioni dhe Rinovimi i Unazës së Vogël, Tiranë. Loti 2, 3 dhe 4"Dt. 08.01.2016 Vendim nr.1 Për vazhdimin e proçedurave nga AZHT për lëshimin e dokumentit të Lejes së Ndërtimit të miratuara në KKT përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr.107/2014 "Për palnifikimin dhe zhvillimin e territorit" i ndryshuar