Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 30.12.2015 Vendim nr.2 Për miratimin e kufirit të zonave të reja informale dhe rishikimin e disa zonave ekzistueseDt. 30.12.2015 Vendim Nr. 3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita Hidrokarbure (Gazoil, Benzinë, Solar), në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia DurrësDt. 30.12.2015 Vendim Nr.4 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Fabrikë pasurimi kromi", në Ternovë, Njësia Administrative Zerqan, Bashkia BulqizëDt. 30.12.2015 Vendim Nr.5 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin:"Rikonstruksion dhe shtesë kati i godinës së morgut të mjeksisë ligjore", Bashkia TiranëDt. 30.12.2015 Vendim Nr. 6 Për një ndryshim dhe shtesë në Vendimin Nr.1 dt.30.07.2015 "Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave që do të ndiqen për shqyrtimin e Kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e PPVDt. 30.12.2015 Vendim nr. 7 Për miratimin e lejes së ndërtimit p=r objektin "Rikonstruksion i rrjetit kabllor të tensionit të mesëm për kalimin nga 10 KV në 20 KV, në zonën Selitë dhe pranë Universitetit Europian tëTiranës, Bashkia Tiranë"Dt. 03.12.2015 Vendim nr.1 Për miratimin e lejes së ndërtimit pë objektin:"Zgjerim i sheshit me funksion vendparkimi,në perëndim dhe jug-lindje të stadiumit "Loro Boriçi",Bashkia Shkodër"Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i qendrës kombëtare të pritjes për azilkërkuesit, në Qendër Babrru, Bashkia TiranëDt. 01.12.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i qendrës kombëtare të pritjes për azilkërkuesit, në Qendër Babrru, Bashkia TiranëDt. 01.12.2015 Vendim Nr. 3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Ndërtimi i volumit shtesë 2 kate, pranë godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendëshme"Dt. 01.12.2015 Vendim Nr. 4 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Godinë shërbimi 1 kat" Rinas, Bashkia KrujëDt. 01.12.2015 Vendim Nr. 5 Për miratimin e ndryshimit të titullit të projektit nga "Kompleksi arsimor dhe Qendrën sociale Mirësia në"Qendra arsimore e Kuvajtit", sipas Vendimit Nr. 14, datë 08.04.2014 të KKTDt. 29.10.2015 Vendim Nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Linja 110KV Rrashbull-Golem-Kavajë", me shtrirje në territorin e Bashkisë Durrës dhe Bashkisë KavajëDt. 29.10.2015 Vendim Nr.2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Depozita bregdetare me kapacitet 2 x 10.000m3, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia DurrësDt. 29.10.2015 Vendim Nr.3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Impianti i depozitimit, shpërndajrjes dhe tregtimit të nën-produkteve të naftës, në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos", Bashkia DurrësDt. 29.10.2015 Vendim Nr.4 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Restaurimi i godinës së prefekturës së Qarkut Tiranë"Dt. 29.10.2015 Vendim Nr.5 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i Qendrës Kombëtare të Kulturës pë fëmijë/Teatri i Kukullave dhe Qendrës Kombëtare të Veprimtarie Folklorike", Bashkia TiranëDt. 29.10.2015 Vendim Nr.6 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektet "Zgjerimi i stacionit egzistues Vodafone 133 Rrogozhina dhe Rikonstruksion i rrugës egzistuese", me vendodhje në fshatin Thanasaj, Njësia Administrative Dushk, Bashkia LushnjeDt. 29.10.2015 Vendim Nr.7 Për delegimin e përgjegjësive Bashkia Tiranë për shqyrtimin dhe miratimin e Kërkesave për Leje Zhvillimi/Ndërtimi të parashikuara në listën Nr. 3, të Vendimit Nr. 7, datë 23.03.2015 të Këshillit Kombëtar të TerritoritDt. 16.10.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit "Për vendosjen e 28 pikave të reja të transmetimit numerik për radiotelevizionin shqiptar (RTSH)" për fazën e parë të implementimit të projektit DVB-ALT 2Dt. 16.10.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin "Rikonstruksion i pikës së kalimit të kufirit ekzistues dhe ndërtimi i terminalit të ri doganor "Hani i Hotit""Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 1 Për përcaktimin dhe shpalljen si zona të rëndësisë kombëtare në planifikim, të 64 zonave të mbrojtura të monumenteve të kulturës, të shpallura me urdhër të ministrit të kulturës, pas miratimit në KKR për periudhën 2014-2015Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e ndryshimit të destinacionit të laboratorit hidraulik në qendër arti dhe miratimin e lejes së ndërtimit për “rikonstruksionin e qendrës së artit - Skena e Re”, Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 3 Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Restaurimin e zyrës së pritjes dhe ndriçimin e fasadës së godinës së Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”, Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 4 Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Sistemimin e hyrjes së godinës së Drejtorisë së Policisë së Shtetit”, Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 5 Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Rehabilitimin e zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 6 Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Zgjerim të rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone albania” sh.a, nëpërmjet shtimit të antenave për 6 stacione bazë”Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 7 Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Zgjerim të rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Telekom Albania” sh.a, nëpërmjet shtimit të antenave për 5 stacione bazë”Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 8 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Repart prodhimi dhe mjedise shërbimi”, Bashkia KamëzDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 9 Për miratimin e lejes së ndërtimit për Ndërtimi i hidrocentraleve “Gjadër 1/1”,“Gjadër 1/2",“Gjadër 2”,“Gjadër 3”,“Gjadër 4”,“Gjadër 6”,mbi lumin Gjadër,me shtrirje në territorin e Bashkive Shkodër, Vau i Dejës, Lezhë dhe PukëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 10 Për miratimin e lejes së ndërtimit për “Ndërtimin e hidrocentraleve “Seta 2-1”, “Seta 2-2”, “Seta 3” dhe “Seta 4””, mbi përroin e Radatit, me shtrirje në territorin e Qarkut DibërDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 11 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i fabrikës së pasurimit të kromit”, me vendndodhje në Surroj, Bashkia KukësDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 12 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin “Ndërtimi i fabrikës së pasurimit të kromit”, me vendndodhje në Kalimash, Bashkia Kukës”Dt. 09.09.2015 Vendim Nr. 13 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Godinë banimi dhe shërbimesh 2, 7, dhe 13 kat mbi tokë dhe 2 kat parkim nën tokë", në rrugën e Elbasanit, bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 14 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Godinë banimi dhe shërbimesh 9 kat mbi tokë dhe 2 kat parkim nën tokë" në rrugën e Kavajës, Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 15 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Godine banimi dhe shërbimesh 8 dhe 10 kat mbi tokë dhe 2 kat nën tokë" në rrugën "Ndre Mjeda", Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 16 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Godine banimi dhe shërbimesh 3, 7 dhe 8 kat mbi tokë dhe 2 kat parkim nën tokë", rruga e Dibrës, bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 17 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Godinë banimi dhe shërbimesh 1, 3, dhe 4 kat mbi toke dhe 1 kat nën toke", në rrugën e Durrësit, Bashkia TiranëDt. 09.09.2015 Vendim Nr. 18 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Godinë banimi dhe shërbimesh 4, 6 dhe 8 kat mbi toke dhe 1 kat parkim nën tokë", në rrugën "Gjon Muzaka", Bashkia TiranëDt. 30.07.2015 Vendim Nr.1 Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga autoritetet e zhvillimit të territorit për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi deri në miratimin e planeve të përgjithshme vendoreDt. 22.07.2015 Vendim Nr.1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për " Ndërtimin e sheshit të Pusit "Zvërneci Perëndimor 1"" me vendodhje Nartë, Bashkia VlorëDt. 22.07.2015 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes së ndërtimit për " Ndërtimin e Hidrocentraleve "Backa1", "Backa2", "Backa A", "Backa B", "Backa C", në lumin e Strataveckës, Bashkia SkraparDt. 22.07.2015 Vendim Nr.3 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Ndërtimin e Hidrocentraleve " Thanë" dhe "Mollas", me shtrirje në rrjedhën e lumit të Devollit, në Qarkun Fier dhe Qarkun ElbasanDt. 22.07.2015 Vendim Nr.4 Për miratimin e ndryshimit të subjektit zhvillues në lejen zhvillimore komplekse për "Ndërtimin e Kompleksit Turistik "Hotel Palace"", miratuar me vendim nr.5, dt 07.03.2014 te KKT, ish-komuna Kashar, Bashkia TiranëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Rikonstruksionin e objektit Ish-Hotel Dajti" me vendodhje në bulevardin "Dëshmorët e Kombit", Bashkia TiranëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Rikualifikimin urban të sheshit "Avni Rustemi" dhe Pazarit të Ri", Bashkia TiranëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 3 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Linjën e re të Furnizimit me ujë të ujësjellësit, Durrës",me shtrirje në qarkun Durrës dhe Qarkun LezhëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 4 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Ndërtimin e rrugës "Qukës - Qafë Pllocë"" me vendndodhje në Qarkun Elbasan dhe në Qarkun KorçëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 5 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Ndërtimin e Qendrës Kombëtare të Urgjencave Mjekësore" brenda territorit të Spitalit të Traumës, Bashkia TiranëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 6 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Ndërtimin e godinës së re të paraburgimit, Burgu 313" Bashkia TiranëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 7 Për miratimin e lejes së ndërtimit për "Ndërtimin e N/Stacionit të ri 110/35/10 KV me fuqi të instaluar 25 MW", Bashkia ÇorovodëDt. 21.07.2015 Vendim Nr. 8 Për miratimin e lejes së ndërtimit për " Ndërtimin e Infrastrukturës dhe Shtëpive zëvendësuese për familjet që preken nga programi i risistemimit të "Devoll Hydro-Power", me vendodhje në Bashkinë Gramsh dhe CërrikDt. 29.06.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për zgjerim të rrjetit tëkomunikimeve elektronike t operatori “Albanian mobile Communications (AMC) sh.a”, nëpërmjet shtimit të antenave për 9 stacione bazëDt. 29.06.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e lejes së ndërtimit për zgjerim të rrjetit tëkomunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone albania” sh.a, nëpërmjet shtimit tëantenave për 12 stacione bazëDt. 29.06.2015 Vendim Nr. 3 Për miratimin e lejes së ndërtimit për projektin “ndërtimi i hidrocentralit Denas”, me vendndodhje në pellgun ujëmbledhës të rrjedhës së poshtme të lumit të Cemericës, komuna Lekas, Qarku KorçëDt. 29.06.2015 Njoftim Nr. 1 Njoftim anëtarëve të KKT mbi kërkesat për KP, sipas Vendimit nr.1 dt.02.08.2014 të KKT-së dhe Vendirnit nr.5 për periudhën 05.05.2015 - 29.06.2615Dt. 29.06.2015 Njoftim nr.2 Njoftim anëtarëve të KKT mbi projektet e infrastrukturës vendore dhe rajonale të kualifikuara për financim nga FZHR.Thirrja e I-rë-Tranzhi 2 Thirrja e II-të-Tranzhi 1, Thirrja e III-të dhe Thirrja e IV-t-TranzhiDt. 27.05.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e projektit të vijës lumore dhe ishullit të Osumit në Qytetin e Beratit, sipas projektit fitues të Konkursit KombëtarDt. 05.05.2015 Vendim Nr.1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Shtesë kati me konstruksion metalik dhe rikonstruksion zyrash në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë”, Bashkia Tiranë”Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes së ndërtimit për punime civile të" Rrjetit ndërurban kabllor me fibër optike" në akses nacionale rrugore në të gjithë territorin e Republikës së ShqipërisëDt. 05.05.2015 Vendim Nr.3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin“Ndërtimi i Hidrocentralit “Perollaj”, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Bexhmillës, Komuna Golaj, Qarku KukësDt. 05.05.2015 Vendim Nr.4 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Lashkiza 1” dhe “Lashkiza 2”, në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Lashkizës, Vilës dhe Shehut”, Komuna Zall – Dardhë, Qarku DibërDt. 05.05.2015 Vendim Nr.5 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Rapuni 3” dhe “Rapuni 4”, në rrjedhën e lumit Rapun, Komuna Qendër – Librazhd, Qarku ElbasanDt. 05.05.2015 Vendim Nr.6 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Gavran” dhe “Gavran 1”, në përroin e Fragovishtës, Komuna Stravaj, Qarku ElbasanDt. 05.05.2015 Vendim Nr.7 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “San Pietro”, Komuna Ishëm, Qarku DurrësDt. 05.05.2015 Vendim Nr.8 Për miratimin e rishikimit të kushteve dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për projektin “Tirana Business Park”, në fshatin Fushë – PrezëDt. 05.05.2015 Vendim Nr.9 Për miratimin e projektit fitues të konkursit ndërkombëtar për projektimin urban të korrdinimit ekonomik Tiranë - DurrësDt. 05.05.2015 Vendim Nr.10 Për miratimin e projektit fitues të konkursit ndërkombëtar për projektimin urban të " Perlës së bregdetit të jugut"Dt. 05.05.2015 Vendim Nr.11 Për rishikimin e studimit në zonën e rezidencave të pushimit dhe miratimin e lejes së ndërtimit për 6 rezidenca dhe objektet e shërbimit, në zonën bregdetare Pulaj, komuna VelipojëDt. 05.05.2015 Njoftim Nr. 1 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT për periudhën 01.04 - 05.05.2015Dt. 01.04.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin“Ndërtimi i Tribunës kryesore në Perëndim dhe në Jug, rikonstruksioni i Tribunës ekzistuese në Veri dhe në Lindje,si dhe infrastrukturës përreth stadiumit “Loro Boriçi”, B. ShkoderDt. 01.04.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e Lejës së Ndërtimit për Objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion i Zyrave të Administratës së Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), në Bulevardin “Gjergj Fishta”, Bashkia TiranëDt. 01.04.2015 Njoftim Nr. 1 Anëtarëve të KKT-së mbi kërkësat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT,sipas Vendimit nr.1 dt.22.08.2014 të KKT-së,"Për harmonizimin e IPV në funksion të ndarjes së re administrativo-territoriale" dhe vendimitDt. 23.03.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i volumit shtesë 1 kat me funksion “Sallë Konferencash” dhe rikonstruksion i godinës ekzistuese të Ministrisë së Punëve të Brendshme”, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”Dt. 23.03.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41°N19°E”, në Fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku DurrësDt. 23.03.2015 Vendim Nr. 3 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Linjës 110 Kv Lapaj–Peshkopi dhe dy daljeve përkatëse 110 Kv të N/Stacionit Lapaj dhe N/Stacionit Peshkopi”, Qarku DibërDt. 23.03.2015 Vendim Nr. 4 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Linjës kabllore 110 KV ish-fabrika e Qelqit – N/Stacioni Selitë”, Qarku TiranëDt. 23.03.2015 Vendim Nr. 5 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për e impiantit Industrial për përpunimin dhe menaxhimin e integruar të skrapeve metalike dhe ndërtimin e landfillit përkatës brenda territorit të Parkut Industrial”, në K.Rrashbull,Q.DurresDt. 23.03.2015 Vendim Nr. 6 Lejes së Ndërtimit për Projektin “Ndërtimi i Hidrocentraleve “Qarr” dhe “Kaltanj” në pellgun ujëmbledhës të lumit Osum”, komuna Çlirim, Qarku KorçëDt. 23.03.2015 Vendim Nr. 7 Për trajtimin e disa kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi, të depozituara pranë Bashkisë Tiranë përpara hyrjes në fuqi të Vendimit nr.1, datë 22.08.2014 të KKTDt. 23.03.2015 Njoftim Nr. 1 Njoftim anëtareve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr.1 datë 22.08.2014 të KKT-sëDt. 23.03.2015 Njoftim Nr. 2 Njoftim anëtareve të KKT mbi projektet e infrastrukturës vendore dhe rajonale të kualifikuara për financim nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, Thirrja e ParëDt. 16.02.2015 Vendim Nr. 1 Vendim Nr.1 datë 16.02.2015_Zgjerim i rrjetit të komunikimeve elektronike të operatorit “Vodafone Albania”Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 2 Vendim Nr.2 datë 16.02.2015_Ndertimi i rrugës “Banjë – Gramsh dhe Ura e Trashovicës”Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 3 Vendim Nr.3 datë 16.02.2015_Linja e Transmetimit "Uznove Corovodë"Dt. 16.02.2015 Vendim Nr. 4 Vendim Nr.4 datë 16.02.2015_Hidrocentrali Bisak, komuna Fan, Qarku LezhëDt. 16.02.2015 Vendim Nr. 5 Vendim Nr.5 datë 16.02.2015_Hidrocentralet “Zerec 1” dhe “Zerec 2”, komuna Moglicë, Qarku KorçëDt. 16.02.2015 Vendim Nr. 6 Linjat e transmetimit të tensionit të lartë të Kaskadës së Hec-ve të FanitDt. 16.02.2015 Vendim Nr. 7 Vendim Nr.7 datë 16.02.2015_“Fabrikë pasurim Kromi”, komuna Tërnovë, Qarku DibërDt. 16.02.2015 Vendim Nr. 8 “Shtesë volumi 1 kat, me funksion “Sallë Konferencash”_TID TowerDt. 16.02.2015 Vendim Nr. 9 Ndryshim subjekti_Resorti turistik New BornDt. 16.02.2015 Vendim Nr.10 “Rinovim i fasadës, ndërtim i shtesës funksionale për mjedis hotelerie dhe Sallë Konference”, në strukturën hoteliere “Rogner Hotel Tirana”Dt. 16.02.2015 Vendim Nr.11 Zonimi funksional i hyrjes së Parkut të Liqenit të TiranësDt. 16.02.2015 Njoftim Nr.1 Njoftime për KKT_Kontroll PërputhshmërieDt. 27.01.2015 Vendim Nr. 1 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit dhe prodhimit të energjisë”, me vendndodhje në Bashkinë ElbasanDt. 27.01.2015 Vendim Nr. 2 Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për “Rikonstruksionin e objektit ish-Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, me destinacion përdorimin nga Shërbimi Kombëtar për Rininë” me vendndodhje në Bashkinë Tiranë