Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Numri:

Nr.22

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Shfuqizuar

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Vorë , Qarku Tiranë 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 22 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor