Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Bërzhitë, Qarku Tiranë

Numri:

Nr. 21

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Bërzhitë , Qarku Tiranë 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 21 KKT dt 10.05.2013