Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Kashar, Qarku Tiranë

Numri:

Nr. 17

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Kategorite:

 

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor Komuna Kashar , Qarku Tiranë

Bashkengjitje:

Vendimi nr 17 KKT dt 10.05.2013