Thirrje e hapur

2017-Dhj-21

THIRRJE PËR APLIKIM PËR STUDENT PROJEKTI BRIGAID

THIRRJE PËR APLIKIM PËR STUDENT

PROJEKTI BRIGAID’2017 

BRIGAID - PROJEKT 4- VJEÇAR PJESË E PROGRAMIT TË BE-SË

“HORIZON 2020” (2016 - 2020) 

“QASJA PËR TË MËSUAR JASHTË AUDITOREVE PËR PËRMBYTJET NË SHQIPËRI’ 2017”  

  

Çfarë është BRIGAID?

BRIGAID akronim i “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience” e shqipëruar “Kapërcimi i barrierave në fushën e novacionit në funksion tërekuperimit nga katastrofat”

Qëllimi i projektit BRIGAID është të përthithë ide inovative mbi 3 komponentë kryesorë të ndryshimeve klimatike si:

PËRMBYTJET, THATËSIRAT dhe MOTI EKSTREM.

Mes ideve të ndryshme, projekti do të përzgjedhë disa prej tyre (ato më premtueset), të cilat do të zhvillohen dhe do të testohen. Idetë e sukseshme do të mbështeten për të dalë në treg e për t’u bërë i mundur implementimi i tyre, në rolin e katalizatorit apo eliminuesit të dëmeve të mundshme, në raste të fatkeqësive natyrore.

Qëllimi i punës:

Muaji dhjetor filloj me një përballje të njerëzimit me forcën e natyrës, Përmbytjet e datës 02 dhe 03 dhjetor 2017. Qëllimi i kësaj vizite në terren ka në fokus pikërisht këto përmbytje. Situata emergjente dhe zonat e prekura nga dalja e disa lumenjve prej shtretërvetë tyre është një indikator për të zhvilluar një vizitë në terren dhe për të parë ngaafër si njërëzit përballin këto fatkeqësi, sa të vegjël e gjejnë ata veten kundrejt njëforce aq madhore sa ajo e Natyrës.

Projekti BRIGAID si një facilitues për kapërcimin e katastrofave natyrore, kërkon të mesoj nga afër dhe të përfshijë në ciklin laboratorik të tij realitetin si një e dhënë për të prodhuar novacione adeguate por dhe anasjelltas.

Mënyra e aplikimit:

Dërgo CV dhe Letër Motivimi në adresën:

brigaid.albania@planifikimi.gov.al me titull “BRIGAID’ 2017: aplikim emër mbiemër”

Kandidatët e përzgjedhur do të intervistohen.

Afati i pranimit të aplikimeve është data 31.12.2017 ora 23:59.

Aftësitë e kërkuara:

Kandidatët duhet të kenë njohuri dhe edukim në Hidrologji, Hidroteknik, Mjedis, Gjeomjedis dhe degë të tjera të ngjashme. Të kenë ekperiencë në vëzhgime në terren, sondazhe. Të kenë aftësi të mira kumunikuese dhe menaxhuese të informacionit. Puna do të zhvillohet në grup, ndaj aftësia për të diskutuar aktivisht me kolegët është domosdoshmëri. Akomodimi dhe udhëtimi do të mundësohen nga organizatorët. Studentët do të marrin dieta ditore për ditët jashtë Tirane. Produkti i kursit do të jetë një botim dygjuhësh.

Ju Faleminderit dhe jeni të Mirëpritur!

Thirrje për Student_BRIGAID poster

Call for Students_ BRIGAID poster 

Termat e  Referencës për studentet pjesëmarrës 

Terms of Reference for students participant 

Novatorëve të Ndryshimeve Klimatike

Të nderuar,

Ju ftojmë të bëheni pjesë e familjes BRIGAID me idetë tuaja novatore.

Së bashku mund të bëjmë hapin e madh për t'i kthyer ato në produkte të përdorshme, në shërbim të Përpjekjes Globale e Kombëtare për t'ia dalë mbanë me Ndryshimet Klimatike.

 

Na kontaktoni!  

Jemi një e-mail/ telefonatë larg

 

Më shumë informacion mbi BRIGAID gjeni këtu: 

BRIGAID_Broshurë e thirrjes për novatorë