Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Tiranë

NumërNr. 1
Datë

15-02-2013

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Tiranë
Bashkëngjitje


Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf

Harta e përdorimit të tokës Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf

Harta e rrjetit ruggor Vendimi nr 1 KKT dt 15.02.2013.pdf