Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Berat

NumërNr. 7
Datë

20-12-2012

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Berat
Bashkëngjitje


Vendimi nr 7 KKT dt 20.12.2012.pdf

Harta e përdorimit të tokës Berat

Harta e rrjetit rrugor Berat