Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Lushnjë

NumërNr. 2
Datë

01-06-2012

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Lushnjë
Bashkengjitje

Vendimi nr 2 KKT dt 01.06.2012.pdf

Harta e përdorimit të tokës Lushnje

Harta e rrjetit rrugor Lushnje