Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Pukë

388E3C