Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Këlcyrë

Dt.15.10.2018 Bashkia Këlcyrë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 

Dt.12.11.2018 Bashkia Këlcyrë

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

388E3C