Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Vau i Dejës

Dt.22.12.2017 Bashkia Vau i Dejës

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

  

Dt.26.12.2017 Bashkia Vau i Dejë

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor

81cb2a