Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Tropojë

81cb2a