Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Malësi e Madhe

Dt.22.11.2017 Bashkia Malësi e Madhe

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

  

Dt.23.11.2017 Bashkia Malësi e Madhe

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor

81cb2a