Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Rrogozhinë

Dt.11.01.2017 Bashkia Rrogozhinë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 

Dt.25.01.2017 Bashkia Rrogozhinë

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

 

Dt.14.08.2017 Bashkia Rrogozhinë

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie 

 

Dt.18.08.2017 Bashkia Rrogozhinë

Akt Përputhshmërie për Dokumentat e Planit të Përgjithshëm Vendor

ef7186