Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Bashkia Librazhd

Dt.16.01.2017 Bashkia Librazhd

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 

Dt.27.01.2017 Bashkia Librazhd

Akt përputhshmërisë për dokumentet e PPV

 

Dt.14.12.2016 Bashkia Librazhd

Kërkesë për pajisje me Akt Përputhshmërie

 

Dt.27.12.2016 Bashkia Librazhd

Mbi kontrollin e përputhshmërisë së dokumentave të PPV

ef7186