Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 29.12.2014 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për projektin " Qendra e trajtimit të arsimit profesional " , Kamëz ,TiranëDt. 29.12.2014 Vendim Nr. 2 Për miratimin e lejes ndërtimore për objektin"Rafineri për prodhimin e bitumeve dhe nën produkteve të naftës" në ElbasanDt. 29.12.2014 Vendim Nr. 3 Për miratimin e lejes ndërtimore për hidrocentralet "German 1 , 2 , 3 dhe 4" në përroin Zalli i Germanit , Komuna Komsi , Qarku DibërDt. 29.12.2014 Vendim Nr. 4 Për përcaktimin e çështjes / zonës së rëndësisë kombëtare në Planifikimin e Territorit,identifikuar si kurora e gjelbër e TiranësDt. 29.12.2014 Vendim Nr. 5 Për identifikimin e zonave të urbanizuara në të gjithë terrritorin e Republikës së Shqipërisë dhe miratimin e hartave ku mund të ndërhyhet në funksion të zhvillimit urbanDt. 29.12.2014 Njoftim nr. 1 anëtarëve të KKT mbi kërkesat për kontroll përputhshmerie të shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr. 1 dt.22.08.2014 të KKT-se:Për harmonizimin e IPV në funksion të ndarjes së re administrativo-territoriale"Dt. 03.12.2014 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për zgjerimin e rrjetit nëpërmjet shtimit të antenave për 20 stacione bazeDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 2 Për miratimin e lejes së ndërtimit për linjën ajrore të interkonjeksionit 400 KV Shqipëri - KosovëDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 3 Për miratimin e lejes së ndërtimit për uzinën e prodhimit të ferrokromit në ElbasanDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 4 Për miratimin e lejes së ndërtimit të parkut eolik Synej , KavajëDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 5 Për miratimin e lejes së ndërtimit për impiantin e përpunimit të rërave bituminoze , Patos Fshat , FierDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 6 Për miratimin e lejes së ndërtimit për rehabilitimin dhe gjelbërimin pranë rrethrrotullimeve dhe kryqëzimeve në segmentin rrugor Rrogozhinë - FierDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 7 Për miratimin e lejes së ndërtimit për rehabilitimin dhe gjelbërimin e shëtitores buzë bregut të DrinitDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 8 Për miratimin e lejes së ndërtimit për rehabilitimin e lumit Gjanicë FierDt. 03.12.2014 Vendim Nr. 9 Për miratimin e rishikimit të Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia KorçëDt.03.12.2014 Njoftim nr. 1 Anëtarëve të KKT mbi kërkësat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara në AKPT,sipas Vendimit nr.1 dt.22.8.14 "Për harmonizimin e IPV në funksion të ndarjes së re administrativo-territoriale"Dt.07.11.2014 Vendim nr.1 Për identifikimin e brezit të urbanizuar përgjatë korridorit Tiranë-Durrës dhe miratimin e hartës ku mund të ndërhyhet në fuksion të zhvillimit ekonomikDt.07.11.2014 Vendim nr.2 Për miratimin e lejes së ndërtimit për rikonstruksionin e godinës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, TiranëDt.07.11.2014 Vendim nr.3 Për miratimin e lejes së ndërtimit për objektin : Bunker për instalimin e dy akseleratorëve lineare në spitalin onkologjik të Q.S.U.TDt.07.11.2014 Vendim nr.4 Për miratimin e lejes së ndërtimit për godinën e qendrës shëndetësore, DivjakëDt.07.11.2014 Vendim nr.5 Për miratimin e lejes së ndërtimit për projektin e rehabilitimit të bregut të liqenit të Ohrit, segmenti Lin - PogradecDt.07.11.2014 Vendim nr.6 Për miratimin e lejes së ndërtimit për projektin e rikualifikimit urban të dy shesheve në qendër të TiranësDt.07.11.2014 Vendim nr.7 Për miratimin e lejes së ndërtimit për projektin e rehabilitimit të fasadave përgjatë bulevardit Republika, BeratDt.07.11.2014 Vendim nr.8 Për miratimin e proçedurës për shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimiDt. 07.11.2014 Njoftim Nr. 1 anëtarëve të KKT mbi kërkesat për KP të shqyrtuara nga AKPT, sipas Vendimit nr. 1 dt.22.08.2014 të KKT-se:Për harmonizimin e instrumenteve të planifikimit vendor në funksion të ndarjes së re administrativo-territorialeDt. 24.10.2014 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për rikonstruksion dhe shtesë volumi të godinës së Qendrës Shëndetësore të Specialiteteve nr.1 , TiranëDt. 03.10.2014 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes së ndërtimit për Muzeun e Bashkëjetesës, TiranëDt. 24.09.2014 Vendim Nr. 1 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e shesheve të shpimit, kantierëve dhe infrastrukturës lidhëse për puset e nxjerrjes së hidrokarburëve, AZ-1001 dhe AZ-1002, Komuna Prondi dhe Kozare, Qarku BeratDt. 24.09.2014 Vendim Nr. 2 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Dunica 1" , "Dunica 2", "Trebinjë", "Podgozhan" dhe "Kalivac", Komuna Trebinjë, Qarku KorçëDt. 24.09.2014 Vendim Nr. 3 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Ballenjë" , Komuna Martanesh, Qarku DibërDt. 24.09.2014 Njoftim Nr.1 anëtarëve të KKT mbi kërkesat për KP të shqyrtuara nga AKPT, sipas VKM nr.199 dt 02.04.2014 " Për disa shtesa ne Vendim nr.480 dt.22.06.2011,të KM "Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit, të ndryshuarDt. 22.08.2014 Vendim Nr. 1 Për harmonizimin e Instrumentave të Planifikimit Vendor në funksion të ndarjes së re administrativo - territorialeDt. 22.08.2014 Vendim Nr. 2 Për fillimin e proçedurave për hartimin e disa projekteve pilot në kuadrin e Planeve Kombëtare të TerritoritDt. 22.08.2014 Vendim Nr. 3 Për miratimin e nismës për përcaktimin e disa çështjeve / zonave të rëndësisë kombëtare në planifikimin e territoritDt. 22.08.2014 Vendim Nr. 4 Për mitarimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e " Portit të jahteve " në kalanë e Turrës , Komuna Synej , Qarku TiranëDt. 22.08.2014 Vendim Nr. 5 Për miratimin e lejes zhvillimore të veçantë për zhvendosjen e statujës së Nënë - TerezësDt.30.07.2014 Vendim Nr.1 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për projektin e zbatimit të fazës së parë të vijës bregdetare të qytetit të VlorësDt.30.07.2014 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjave të transmetimit të energjisë elektrike, 110 kv, Memaliaj – Këlcyrë – Përmet, Korçë – Ersekë dhe Babicë - SarandëDt.30.07.2014 Vendim Nr.3 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjave të transmetimit të energjisë elektrike 110 kv, Banjë-Cerrik dhe 220 kv, Moglicë-ElbasanDt.30.07.2014 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit për objektin “Godinë administrative shtesë dhe kapanone për kontrollin fizik dhe tahografik në drejtorinë rajonale të transportit rrugor, Tiranë”Dt.30.07.2014 Vendim Nr.5 Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit për objektin “Rikonstruksion dhe shtesë katesh të godinës administrative të Drejtorisë së Përgjithshme të Postës Shqiptare”Dt.30.07.2014 Njoftim Nr.1 të KKT mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT, sipas VKM nr.199 dt 02.04.14 “Për disa shtesa në Vendimin nr.480, dt 22.06.11, të KM “Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit”, të ndryshuarDt.11.07.2014 Vendim Nr.1 Për miratimin e Lejes zhvillimore Komplekse për rikonstruksionin e mjediseve të sallave “V.I.P.”, të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës “Nënë Tereza”Dt.27.05.2014 Vendim Nr.1 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e By-Pass të VlorësDt.27.05.2014 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e By-Pass të RrogozhinësDt.27.05.2014 Vendim Nr.3 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për rikonstruksionin e stadiumit " Ruzhdi Bizhuta" , Bashkia ElbasanDt.27.05.2014 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes zhvillimore për ndërtimin e pallatit të sportit "Arena" dhe godinës së administratës së sportit shqiptar brenda kompleksit sportiv "Tirana Olimpik Park" , TiranëDt.27.05.2014 Vendim Nr.5 Për zhvillimet me interes publik , shtetëror dhe kombëtar në zonat e pezulluara me vendim të Keshillit Kombëtar të TerritoritDt.27.05.2014 Njoftim Nr.6 Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi projektet e infrastrukturës vendore të kualifikuara për financim nga Fondi i Zhvillimit të RajoneveDt.27.05.2014 Njoftim Nr.7 anëtarëve të KKT mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga AKPT, sipas VKM nr.199 dt 02.04.14 " Për disa shtesa ne Vendim nr.480 dt.22.06.11,të KM "Për miratimin e Rregullores Model të Planifikimit"Dt. 08.04.2014 Vendim Nr.1 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP)Dt. 08.04.2014 Vendim Nr.2 Për miratimin e nismës për hartimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për zonën ekonomike Tiranë - DurrësDt. 08.04.2014 Vendim Nr.3 Për miratimin e lejes zhvillimore të infrastrukturës për ndërtimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe shërbime sanitare në Bashkinë Orikum , Qarku VlorëDt. 08.04.2014 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes zhvillimore për ndërtimin e linjës së trasmetimit të energjisë elektrike 110 kv Ersekë - PërmetDt. 08.04.2014 Vendim Nr.5 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e impiantit Energjetik Fotovoltaik , Bashkia KorçëDt. 08.04.2014 Vendim Nr.6 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Dragobia" , Komuna Margegaj , Qarku KukësDt. 08.04.2014 Vendim Nr. 7 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Malla" , në rrjedhën e poshtme të lumit Molla e Lurës , Komuna Zall - Reç , Qarku Dibër dhe Komuna Arrën , Qarku KukësDt. 08.04.2014 Vendim Nr.8 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Koxherraj" , Komuna Martanesh , Qarku DibërDt. 08.04.2014 Vendim Nr.9 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Treska 1", "Treska 2","Treska 3" dhe "Treska 4" në lumin e Treskës,Komuna Vithkuq dhe Kolonjë , Qarku KorçeDt. 08.04.2014 Vendim Nr.10 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Truen" , Komuna Blerim , Qarku ShkodërDt. 08.04.2014 Vendim Nr.11 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Shutinë" , Komuna Gjegjan , Qarku ShkodërDt. 08.04.2014 Vendim Nr.12 Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit , për objektin "Kompleks industrial për prodhim artizanal këpucësh , showroom dhe zyra", Bashkia DurrësDt. 08.04.2014 Vendim Nr.13 Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit , për objektin Shkollë e Mesme , Komuna Drenovë , Qarku KorçëDt. 08.04.2014 Vendim Nr. 14 Për miratimin e lejes zhvillimore të ndërtimit , për kompleksin arsimor dhe qendrën sociale për femijët jetimë , Komuna Kashar , Qarku TiranëDt.07.03.2014 Vendim Nr.1 Për miratimin në parim të vijës bregdetare të qytetit të Vlorës , sipas projektit fitues të konkursit ndëkombëtarDt.07.03.2014 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për rikonstruksionin e godinës së konviktit të Universitetit të Sporteve , TiranëDt.07.03.2014 Vendim Nr.3 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për qëndrën e prodhimit të industrisë farmaceutike , Komuna Bubq , Qarku DurrësDt.07.03.2014 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për spitalin Onkologjik , Komuna Kashar, Qarku TiranëDt.07.03.2014 Vendim Nr.5 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për kompleksin turistik Hotel Palace , Komuna Kashar , Qarku TiranëDt.07.03.2014 Vendim Nr.6 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për kompleksin turistik në fshatin Gjilekë , Dhërmi , Bashkia Himarë , Qarku VlorëDt.07.03.2014 Vendim Nr.7 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e rrugës hyrëse-dalëse nga hidrovori në resort dhe ndërtimin e infrastrukturës inxhinierike brenda resortit në Gjirin e Lalzit , Hamallë , Bashkia Sukth , Qarku TiranëDt.07.03.2014 Vendim Nr.8 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për resortin turistik " Green Coast" , Palasë , Bashkia HimarëDt.07.03.2014 Vendim Nr.9 Për refuzimin e lejes zhvillimore komplekse për resortin turistik "Gone - Perivol " , Dhërmi , Bashkia Himarë , Qarku VlorëDt.07.03.2014 Vendim Nr.10 Për zgjerimin e zonës me rëndësi të vecantë të kurorës së TiranësDt.07.03.2014 Vendim Nr.11 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Fushë-KrujëDt.07.03.2014 Vendim Nr.12 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë BulqizëDt.07.03.2014 Vendim Nr.13 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë KorcëDt.07.03.2014 Vendim Nr.14 Për miratimin e nismës për hartimin e Planit të Integruar Ndërsektorial për brezin bregdetar