Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.1 Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm KombëtarDt. 18.10.2013 Vendim Nr.2 Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike Tiranë - DurrësDt. 18.10.2013 Vendim Nr.3 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të vecantë të kurorës së TiranësDt. 18.10.2013 Vendim Nr.5 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse në zonat me rëndësi kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe historikeDt. 18.10.2013 Vendim Nr.6 Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të TerritoritDt. 08.10.2013 Vendim Nr.1 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetarDt. 08.10.2013 Vendim Nr.2 Për një ndryshim në Vendimin Nr.2, dt.29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të TerritoritDt. 08.10.2013 Vendim Nr.3 Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Përgjithshëm KombëtarDt. 04.07.2013 Vendim Nr.1 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin trans Adriatik (Projekti TAP)Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e 11 hidrocentraleve të kaskadës mbi lumin Curraj, me investitor shoqërinë "Telemenia Curraj" sh.p.k.,Rrethi Tropojë, Qarku KukësDt. 04.07.2013 Vendim Nr.3 Për miratimin e Planit të Integruar Sektorial për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve , vendburimet Ballsh - Hekal , Gorisht - Kocul , Cakran - Mollaj dhe vendburimin e DelvinësDt. 04.07.2013 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin Patoz - Marinzë për shoqërinë "Bankers Petroleum l.t.d."Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.5 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për sheshin e shpimit dhe infrastrukturën lidhëse për pusin e kërkimit 5350, blloku F në komunën Topojë, Qarku Fier, për shoqërinë "Bankers Petroleum Albania" l.t.d.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.6 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Lengarica" , Komuna Petran , Qarku Gjirokastër për shoqërinë "Lengarica & Energy" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.7 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Tuçep 2" në Komunën Ostren , Qarku Dibër , për shoqërinë "Duka T2" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.8 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve Rinas, Shpellëz, Gurakuq, Orenjë e Vogël, Orenjë, Qafa, Shmill, Kuterman dhe Zdrajsh në komunën Orenjë, Qarku Elbasan për "Orenja Power" sh.p.kDt. 04.07.2013 Vendim Nr.9 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Strelca 1", "Strelca 2" dhe "Strelca ", Komuna Gorë, Qarku Korçë për shoqërinë "Strelca Energy" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.10 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjës elektrike për hidrocentralin Trebisht , Komuna Trebisht , Rrethi Bulqizë , për shoqërinë "Sa-Gle Kompani" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.11 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit "Renea" në Komunën Kashar, Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.12 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e venddepozitimit të mbetjeve urbane për qytetin e Maliqit, Qarku KorçëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.13 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 04.07.2013 Vendim Nr.14 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia ShkodërDt. 04.07.2013 Vendim Nr.15 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Synej , Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.16 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë GjirokastërDt. 04.07.2013 Vendim Nr.17 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Pezë , Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.18 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Dajt , Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.19 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit të F.N.SH - 712 , Komuna Vaqarr, Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.20 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Kardhiq , për shoqërinë koncesionare "AE Kardhiq" sh.p.k. , Qarku GjirokastërDt. 04.07.2013 Vendim Nr.21 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia RrogozhinëDt. 29.05.2013 Vendim Nr.1 Për leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e ambjenteve shtesë për Universitetin e TiranësDt. 29.05.2013 Vendim Nr.2 Për leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e xhamisë së Namazgjasë dhe godinës polifunksionale (3.4.6.8 kate dhe 3 kate nëntokë) në kryqëzimin e rrugës "George W. Bush" dhe bulevardit "Zhan D'Ark" , TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.1 Për leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e Hidrocentraleve "Murdhari 1" dhe "Murdhari 2" , Komuna Bërzhitë , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.2 Për leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e Hidrocentralit "Spatharë" , Komuna Qendër , Qarku ElbasanDt. 10.05.2013 Vendim Nr.3 Për leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e Hidrocentraleve "Lena 1" , "Lena 2" dhe "Lena 3" , Komuna Martanesh , Qarku DibërDt. 10.05.2013 Vendim Nr.4 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Prell", Komuna Rukaj , Qarku DibërDt. 10.05.2013 Vendim Nr.5 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Vlushë" , Komuna Leshnjë , Komuna Qendër dhe Bashkia Çorovodë , Qarku BeratDt. 10.05.2013 Vendim Nr.6 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Kozel" , "Helmës 1" dhe "Helmës 2" , Komuna Mollas , Qarku KorçëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.7 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Qytezë" , Komuna Miras , Qarku KorçëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.8 Për leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e shtesës së korpusit kryesor të Universitetit Politeknik , TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.9 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e resortit turistik "Omnix Albania" , në Gjirin e Lalëzit , Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 10.05.2013 Vendim Nr.10 Leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e resortit turistik " New Born" , Bashkia Sukth , Qarku DurrësDt. 10.05.2013 Vendim Nr.11 Leje zhvillimore komplekse , për vendosjen e antenave të rrjetit kombëtar të telefonisë celulare "Vodafon Albania"Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.12 Leje zhvillimore komplekse, për vendosjen e antenave të rrjetit kombëtar të telefonisë celulare "Albanian Mobile Communications", AMCDt. 10.05.2013 Vendim Nr.13 Leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e resortit turistik " Perla" , në parcelën 9A , me sipërfaqe 5.79 ha , Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 10.05.2013 Vendim Nr.14 Leje zhvillimore komplekse , për ndërtimin e resortit turistik në parcelën 9 dhe 9D , me sipërfaqe 6.08 ha , Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 10.05.2013 Vendim Nr.15 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor Komuna Bërxull , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.16 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Ndërvendor, Bashkia Fier dhe Komuna Qendër , Qarku FierDt. 10.05.2013 Vendim Nr.17 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor Komuna Kashar , Qarku TiraneDt. 10.05.2013 Vendim Nr.18 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Farkë , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.19 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Petrelë , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.20 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Golem , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.21 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Bërzhitë , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.22 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Vorë , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.23 Këshilli Kombëtar i Territorit Permbledhje Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Paskuqan , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.24 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Mamurras , Qarku LezhëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.25 Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Shëngjergj , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.26 Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Vaqarr , Qarku TiranëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.27 Për miratimin e planit të përdorimit të tokës Bashkia DurrësDt. 10.05.2013 Vendim Nr.28 Për miratimin e Planit të Integruar Sektorial për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve , vendburimi Patos - Marinëz , Qarku FierDt. 10.05.2013 Vendim Nr.29 Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Zagorie , Qarku GjirokastërDt. 10.05.2013 Vendim Nr.30 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për rikonstruksionin strukturor të objekteve multifunksionale , për shoqërinë "Sigal Resort " sh.p.k. , Komuna Shëngjin , Qarku LezhëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.31 Leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e repartit mekanik në zonën industriale "Patos - Fier" , Bashkia Patos , Qarku FierDt. 10.05.2013 Vendim Nr.33 Leje zhvillimore komplekse për prodhimin e aksesorëve të duraluminit , Komuna Katund i Ri , Qarku DurrësDt. 10.05.2013 Vendim Nr.34 Për rivlerësimin e studimit urbanistik të qendrës së qytetit të ElbasanitDt. 10.05.2013 Vendim Nr.35 Për rivlerësimin e studimit të planit rregullues të parkut kombëtar të Dajtit, miratuar me vendim të KRRTRSH Nr.9, dt. 06.04.1994 dhe leje zhvillimore komplekse për ndërtimin e hapësirave dhe mjediseve rekreative bio-klimatikeDt. 10.05.2013 Vendim Nr.37 Leje zhvillimore komplekse për venddepozitimin e mbetjeve urbane në Bajkaj, Komuna Vergo, Qarku VlorëDt. 10.05.2013 Vendim Nr.38 Për miratimin e planit të përdorimit të tokës , Komuna Shëngjin , Qarku LezhëDt. 03.05.2013 Vendim Nr.1 Për leje zhvillimore komplekse për puset e kërkimit Molisht-1 ,Shpirag-3 , Shpirag-4 , në blloqet 2-3 , në komunat Sinjë dhe Velabisht ,Qarku Berat ,për shoqerinë "Petromanas Albania GmbH"Dt. 19.04.2013 Vendim Nr.1 Për përcaktimin si zonë e rëndësisë kombëtare në planifikimin e territorit ,kompleksin "Xhamia e Namazgjasë dhe godina polifunksionale" në kryqëzimin e rrugës "Geroge W. Bush" dhe bulevardit "Zhan D'Ark" ,TiranëDt. 08.03.2013 Vendim Nr.1 Për leje infrastrukture për ndërtimin e qendrës së paraburgimit dhe burgut në komunën Shkrel , Qarku ShkodërDt. 15.02.2013 Vendim Nr.1 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia TiranëDt.18.01.2013 Vendim Nr.1 Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Stravaj" me investitor shoqërinë "Stravaj Energy" sh.p.k. , në Komunën Stravaj , Qarku ElbasanDt.18.01.2013 Vendim Nr.2 Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Qafëzezë" me investitor shoqërinë "Çaushi Energji" sh.p.k. , në Komunën Mollas , Qarku KorçëDt.18.01.2013 Vendim Nr.3 Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentralit " Stavec" me investitor shoqërinë "Koka & Ergi Energy Stavec" sh.p.k. , në Komunën Martanesh, Qarku DibërDt.18.01.2013 Vendim Nr.4 Për leje infrastrukture për ndërtimin e godinave në truallin e repartit 712 FNSH - Tiranë në Komunën Vaqarr , Qarku TiranëDt.18.01.2013 Vendim Nr.6 Për rivlerësimin e zonës jugore me sipërfaqe 30 ha ,pjesë e studimit urbanistik pjesor me sipërfaqe 43.69 ha në fshatin Hamallë ,Bashkia Sukth,miratuar me vendim K.RR.T.R.SH Nr.15 ,datë14.07.2009Dt.18.01.2013 Vendim Nr.7 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 9.71 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,me investitor shoqëritë "Shijaku" sh.p.k ,"Natoja" sh.p.k. dhe "Dobi Management" sh.p.k. ,në komunën Ishëm ,Qarku DurrësDt.18.01.2013 Vendim Nr.8 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 1.2 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,me investitor shoqërinë "Primavera" sh.p.k në komunën Ishëm , Qarku DurrësDt.18.01.2013 Vendim Nr.9 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 7.6 ha në zonën turistike të Gjirit të Lalëzit në komunën Ishëm , Qarku Durrës