Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 18.10.2013 Vendim Nr.1 Për miratimin e kërkesës për marrjen e nismës për hartimin e Planit të Përgjithshëm KombëtarDt. 18.10.2013 Vendim Nr.2 Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Integruar të Përgjithshëm për zonën ekonomike Tiranë - DurrësDt. 18.10.2013 Vendim Nr.3 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonën me rëndësi të vecantë të kurorës së TiranësDt. 18.10.2013 Vendim Nr.4 Për masat emergjentë të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese në zonat me rëndësi kombëtare mjedisoreDt. 18.10.2013 Vendim Nr.5 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse në zonat me rëndësi kombëtare të trashëgimisë kulturore dhe historikeDt. 18.10.2013 Vendim Nr.6 Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të TerritoritDt. 08.10.2013 Vendim Nr.1 Për masat emergjente të ndërhyrjes mbrojtëse dhe rehabilituese mjedisore në disa zona me rëndësi kombëtare dhe procedurën e hartimit të Planit të Integruar Sektorial për brezin bregdetarDt. 08.10.2013 Vendim Nr.2 Për një ndryshim në Vendimin Nr.2, dt.29.05.2013 të Këshillit Kombëtar të TerritoritDt. 08.10.2013 Vendim Nr.3 Për fillimin e procedurave për hartimin e Planit të Përgjithshëm KombëtarDt. 04.07.2013 Vendim Nr.1 Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për gazsjellësin trans Adriatik (Projekti TAP)Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.2 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e 11 hidrocentraleve të kaskadës mbi lumin Curraj, me investitor shoqërinë "Telemenia Curraj" sh.p.k.,Rrethi Tropojë, Qarku KukësDt. 04.07.2013 Vendim Nr.3 Për miratimin e Planit të Integruar Sektorial për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve , vendburimet Ballsh - Hekal , Gorisht - Kocul , Cakran - Mollaj dhe vendburimin e DelvinësDt. 04.07.2013 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin Patoz - Marinzë për shoqërinë "Bankers Petroleum l.t.d."Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.5 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për sheshin e shpimit dhe infrastrukturën lidhëse për pusin e kërkimit 5350, blloku F në komunën Topojë, Qarku Fier, për shoqërinë "Bankers Petroleum Albania" l.t.d.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.6 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Lengarica" , Komuna Petran , Qarku Gjirokastër për shoqërinë "Lengarica & Energy" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.7 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentralit "Tuçep 2" në Komunën Ostren , Qarku Dibër , për shoqërinë "Duka T2" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.8 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve Rinas, Shpellëz, Gurakuq, Orenjë e Vogël, Orenjë, Qafa, Shmill, Kuterman dhe Zdrajsh në komunën Orenjë, Qarku Elbasan për "Orenja Power" sh.p.kDt. 04.07.2013 Vendim Nr.9 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e hidrocentraleve "Strelca 1", "Strelca 2" dhe "Strelca ", Komuna Gorë, Qarku Korçë për shoqërinë "Strelca Energy" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.10 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e linjës elektrike për hidrocentralin Trebisht , Komuna Trebisht , Rrethi Bulqizë , për shoqërinë "Sa-Gle Kompani" sh.p.k.Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.11 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin dhe rikonstruksionin e godinave të repartit "Renea" në Komunën Kashar, Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.12 Për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin e venddepozitimit të mbetjeve urbane për qytetin e Maliqit, Qarku KorçëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.13 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 04.07.2013 Vendim Nr.14 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia ShkodërDt. 04.07.2013 Vendim Nr.15 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Synej , Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.16 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë GjirokastërDt. 04.07.2013 Vendim Nr.17 Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Pezë , Qarku TiranëDt. 04.07.2013 Vendim Nr.18Dt. 04.07.2013 Vendim Nr.21Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.15Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.16Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.17Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.18Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.19Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.20Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.21Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.22Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.23Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.24Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.25Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.26Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.27Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.29Dt. 10.05.2013 Vendim Nr.38Dt. 15.02.2013 Vendim Nr.1