Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendime KKT

Dt. 20.12.2012 Vendim Nr.1 Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentraleve në lumin Devoll, me investitor shoqërinë "Devoll Hydropower" sh.a., në Qarkun Korçë dhe Qarkun ElbasanDt. 20.12.2012 Vendim Nr.2 Për përcaktimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) si çështje të rëndësisë Kombëtare në Planifikimin e TerritoritDt. 20.12.2012 Vendim Nr.5 Për leje infrastrukture , për ndërtimin e hidrocentraleve "Gojan", "Gjegjan", "Peshqesh", "Ura e Fanit", dhe "Fangu" me investitor shoqëritë "Ayen Enerji Anonim Sirketi" dhe " AS Energy", në Rrethin Pukë dhe Rrethin MatDt. 20.12.2012 Vendim Nr.6 Për leje infrastrukture për ndërtimin e rrjetit kombëtar të antenava të telefonisë celulare nga kompania "Eagle Mobile" sh.aDt. 20.12.2012 Vendim Nr.7 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia BeratDt. 20.12.2012 Vendim Nr.8 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia KamëzDt. 01.06.2012 Vendim Nr.1 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia HimarëDt. 01.06.2012 Vendim Nr.2 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia LushnjëDt. 01.06.2012 Vendim Nr.3 Miratimin e lejes së infrastrukturës për objektin shesh shpimi dhe infrastruktura lidhëse ,pusi kërkimor "Juban 1",blloqet A-B,Komuna Guri i Zi,Qarku Shkodër dhe "Shpirag 2" blloqet 2-3,Komuna Sinjë,Qarku BeratDt. 01.06.2012 Vendim Nr.4 Për miratimin e lejes së infrastrukturës për objektin "Hec Bënçë" dhe "Hec Tepelenë" me investitor shoqërinë "Ferar Energy" sh.p.k. , Qarku GjirokasterDt. 01.06.2012 Vendim Nr.5 Për miratimin e lejes së infrastrukturës për ndërtimin e hidrocentraleve në lumin "Zalli i Okshtunit" Borovë,Zabzun,Sebisht,Prodan2,Okshtun+Okshtun Ekologjik,Tërnovë,Lubalesh1,Lubalesh2 dhe Gjoricë me investitor shoq."Diteko"Dt. 01.06.2012 Vendim Nr.6 Për miratimin e lejes së infrastrukturës për ndërtimin e hidrocentralit "Koka 1" me investitor "Snow Energy" sh.p.k.,Komuna Martanesh , Bulqizë , Qarku DibërDt. 01.06.2012 Vendim Nr.7 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 6 ha , në parcelën 9A pjesë e studimit për zonën turistike të Gjirit të Lalëzit,me investitor shoqërinë Lura sh.p.k. ,Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 01.06.2012 Vendim Nr.8 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 7.15 ha, në zonën 10 pjesë e studimit për zonën turistike të Gjirit të Lalëzit ,Komuna Ishëm , Qarku DurrësDt. 01.06.2012 Vendim Nr.9 Për miratimin e studimit urbanistik pjesor me sip. 97 ha ,me investitor shoqërinë "A.C.C. Xhouen" sh.p.k.,në Fshatin Greth, Komuna Kryevidh, Qarku TiranëDt. 01.06.2012 Vendim Nr.10 Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , për zonën "Kalaja e Turrës" ,sipërfaqe 700ha ,me investitor shoqërinë "Finsek" L.t.d ,Komuna Synej , Qarku TiranëDt. 01.06.2012 Vendim Nr.11 Për miratimin e Instrumentit Kombëtar Sektorial të Planifikimit të Territorit për pozicionimin e antenave të trasmetimeve Radio - Televizive në territorin e "Parkut Kombëtar të Dajtit"Dt. 01.06.2012 Vendim Nr.12 Për miratimin e detyrës së projektimit dhe studimit urbanistik për zgjerimin e masterplanit të Velipojës dhe studimin urbanistik pjesor me sip.4.4ha,në zonën bregdetare Pulaj, Komuna Velipoj, Qarku ShkodërDt. 07.04.2012 Vendim Nr.1 Për studimin urbanistik pjesor , leje sheshi dhe leje ndërtimi për hidrocentralin "Hec Valbonë", Komuna Margegaj, Qarku KukësDt. 07.04.2012 Vendim Nr.2 Për lejen e infrastrukturës "Rehabilitimi dhe zgjerimi i fushës së grumbullimit të mbetjeve urbane për qytetin e Tiranës në Sharrë", Komuna Vaqarr , Qarku TiranëDt. 07.04.2012 Vendim Nr.3 Për lejen e infrastrukturës për "Impjantin e trajtimit të ujrave të ndotura" , me sip. 530 798 m2, Komuna Kashar, Qarku TiranëDt. 07.04.2012 Vendim Nr.4 Për lejen e infrastrukturës për hidrocentralin"Martanesh" Likonë - Thekër - Lenë Bulqizë, me sipërfaqe sheshi 12800 m2 , Komuna Martanesh, Qarku DibërDt. 07.04.2012 Vendim Nr.6 Për zgjatjen e afatit të lejes ekzistuese të ndërtimit për terminalin bregdetar dhe infrastrukturën përkatëse portuale për depozitimin e naftës dhe nënproduktevenë gjirin e vlorës,për shoqërinë "La Petrolifera Italo-Albanese"Dt. 07.04.2012 Vendim Nr.7 Për detyrë projektimi dhe studim urbanistik pjesor "Parku Industrial" me sip. 124.34 ha, Fusha e Jallisë , Nartë , Bashkia VlorëDt. 07.04.2012 Vendim Nr.8 Për leje infrastrukture për "Depozita bregdetare të karburanteve me kapacitet 43000 m3" me investitor "Kastrati " sh.a. , Komuna Katund i Ri , Qarku Durrës