Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Perspektiva e Grimshaw, Drejtësia dhe arsyetimet në dizajn

Paolo Vimercati dhe Jacob Voorthuis

10 Dhjetor 2015

Paolo Vimercati u lidh me zyrën e Grimshaw në Londër në vitin 2006, pas përfundimit të Masterit të Studimeve të Avancuara në Planifikimin e Qëndrueshëm Urban në Accademia di Mendrisio në Zvicër dhe tani është një anëtar me përvojë i ekipit drejtues. Ai ka punuar gjerësisht në sektorët e infrastrukturës, tregtisë dhe arsimit, duke fituar aftësi në një sërë projektesh. Ai ka qenë i përfshirë në një numër projektesh komplekse të qytetit dhe infrastrukturës në Grimshaw, duke përfshirë Master Planin e Qendrës së Qytetit të Birminghamit, projektin e ri-rigjenerimit të Tregut të Kopshtit të Ri në Covent, Master Planin e Tiranës dhe Master Planin e Venedikut të Margherës.

Projekti i ri-rigjenerimit të Tregut të Kopshtit të Ri në Covent, i cili ofron një treg frutash, perimesh dhe lulesh brenda një sheshi prej 57 akra, kërkon të kondensojë aktivitetet e tregut për të çliruar tokën e tepërt sa më shumë të jetë e mundur për zhvillim komercial. Kjo përfshinte konsultime të shumta me aktorë të ndryshëm dhe me organe statutore. Përveç një shqyrtimi me klientin, Grimshaw bëri një konsultim të detajuar me Autoritetin e Lartë të Londrës, departamentin e planifikimit Wandsworth, pronarët fqinj dhe zhvilluesit, tregtarët e tregut, grupet lokale dhe palët e tjera të interesuara.

"Leksioni u përqendrua në atë se si GRIMSHAW zhvillon arkitekturën e saj dhe paraqiti 2 shembuj të projektit për të demonstruar procesin tonë dhe filozofinë tonë të dizajnit të fokusuar në risitë, përvojën dhe qëndrueshmërinë."

Jacob Voorthuis (1960) mëson filozofinë e hapësirës të ndërtuar në TU Eindhoven. Me një interes të veçantë në marrëdhënien midis praktikës hapësinore dhe dizajnit, hulumtimi i tij ka të bëjë me mundësinë e gjykimit të dizenjimeve dhe vendimeve të projektimit nga perspektiva e një ontologjie përdorimi në zhvillim, përpjekjes për të rimodeluar konceptin tonë të përdorimit dhe të dobishmërisë në mendësinë e projektimit .

"Kjo nuk është vetëm një ushtrim i padobishëm për ta kthyer arkitekturën në një disiplinë objektive, është kriminale, jo-shkencore dhe kundërproduktive. Nuk ka vlerë të objektifikosh arkitekturën, ashtu siç nuk ka vlerë të objektifikosh qeniet njerëzore. Arsyeja është se elementi i arkitekturës, ndërtesa, ndërvepron me qeniet njerëzore dhe në fakt ky është qëllimi kryesor i saj. Vendimet e projektimit që prekin qeniet njerëzore duhet të marrin parasysh kompleksitetin e qenies njerëzore ose rrezikojnë të objektifikojnë jo vetëm arkitekturën por edhe vetë qenien njerëzore.

Prandaj, një vendim projektimi nuk duhet të mbështetet në kritere objektive për t'u gjykuar si i mirë apo i keq, pasi një qasje e tillë ka një shans të mirë që të neglizhohet ajo që është më thelbësore për ne, domethënë njerëzimin tonë, çfarëdo qoftë ajo. Nëse ky arsyetim është i shëndoshë dhe rigoroz, dhe unë besoj se është, atëherë si duhet të arrijmë në vendime të arsyeshme në lidhje me projektimin? Përgjigja që dëshiroj të shqyrtoj në këtë diskutim është paralelizmi i ngushtë midis filozofisë së dizajnit dhe filozofisë politike, dhe më veçanërisht idesë së drejtësisë dhe arsyetimit. "