Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Qyteti Italian i Adriatikut

Massimo Angrilli

27 Maj 2015

Leksioni përshkruan një qytet që ekziston, megjithëse nuk është shumë i perceptuar dhe i qeverisur si i tillë. Një qytet që rrezikon të bëhet një periferi, ndoshta më shumë tani sesa në të kaluarën.

Qyteti italian i Adriatikut, në studimet që përshkruajnë këtë fenomen të urbanizimit, duket i krahasueshëm me një sekuencë gjatësore vendbanimesh, të fokusuara në ruajtjen e individualitetit historik nën presionin homogjenizues të logjikës së urbanizimit linear jashtë shkalle.

Në vend të kësaj, po bëhet një lloj "superqyteti" me thellësi të ndryshme, një shirit i pandërprerë që shtrihet për kilometra, i përbërë nga forma të shumëfishta vendbanimi të ngjitur në një shpinë të përbashkët infrastrukturore, polarizuar në korrespondencë me luginat transversale të zonave të brendshme dhe me lidhjet që tani po projektojnë gjithashtu drejt bregdetit të Ballkanit, duke i dhënë formë embrionit të një rajoni Euro-Adriatik që fillon të imponojë vetveten në dinamikat vendore ose kombëtare".

Leksioni përpiqet t'i përgjigjet këtyre pyetjeve: cilat janë karakteristikat specifike të "qytetit italian të Adriatikut"? Cilat janë tiparet dalluese? Cilat janë implikimet e turizmit bregdetar në qytete?