Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

E bukura e të papërdorurës

Elisabetta Terragni

22 Janar 2015

Arkitektja Italo-Amerikane  Elisabetta Terragni u ftua për një leksion të hapur në mjediset e TULLA Culture Center.  

Përmbajtja e leksionit ishte zbulimi i efekteve pozitive të pakësimit dhe tkurrjes. Jo çdo gjë ndërtohet për të funksionuar përjetësisht dhe shumë ndërhyrje të dobishme nuk zgjidhin automatikisht problemet të cilave u pergjigjen. 

Puna kerkimore e Znj. Terragni konfirmon nocionin informues të kujtesës urbane, duke lejuar gjenerimin e koncepteve për qasje të reja ndaj problemeve me të cilat qytetet e tkurrura dhe në 'dobësim' sfidohen sot, e me të cilat do të përballen në të ardhmen.