Ju bëjmë me dije se Bashkia Konispol ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KO.UB.2.236.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Konispol, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.