Ju bëjmë me dije se Bashkia Himarë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  HI.UB.13.282.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.