Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

 

Numër

Nr. 20
Datë23.10.2019
EmërtimiPer percaktimin e menyres se zbatimit te PPV ne fuqi, pas miratimit te hartes se perditesuar te kufijve administrativo-territoriale per njesite e  veteqeverisjes vendore.
StatusiNë fuqi
Dokumente

Vendim nr.20 KKT dt 23.10.2019