Kontaktoni

Kontakto direkt me AKPT

 Adresa postare : Rr. "Muhamet Gjollesha" Nr.57 , Kutia Postare 1023 , Tiranë, Shqipëri 

Adresa elektronike : e-mail : info@planifikimi.gov.al     
 

Denonco përfshirjen e nëpunësve civilë në fushatë

Në zbatim të VKM nr. 473 datë 01.06.2017, "Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë,sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore,gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqiperise për vitin 2017", këtu mund të denonconi çdo rast të përfshirjes apo nxitjes së nëpunësve të Ministrisë apo institucioneve të varësisë në veprimtari politike, brenda orarit zyrtar të punës, në kuadër të këtyre zgjedhjeve.

Kontakt:

Lule Markeçi

e-mail : info@planifikimi.gov.al

Tel: +355 673982686