Status message

This form has received the maximum number of entries.

Kontaktoni

Forma me poshte sherben per te kontaktuar direkt me AKPT...

Adresa postare : Rr. "Muhamet Gjollesha" Nr.57 , Kutia Postare 1023 , Tiranë, Shqipëri 

Adresa elektronike : e-mail : info@planifikimi.gov.al